Reference

1998 až 2005 (J. Kořistka, Ochrana podzemních vod, s.r.o.): „I. až VIII. etapa - Sanace staré ekologické zátěže v prostoru bývalé vojenské základny Sovětské armády Milovice - tábor.“ (demolice, odtěžení zemin a její biodegradace, sanační čerpání, venting, monitoring – znečištění C10-C40, BTEX, ClU)
Investor: MŽP ČR OEŠ (kontaktní osoba – Mgr. J. Růžek)
2005 až 2006 (J. Kořistka, J. Jakubův, EnviCon G, s.r.o.): Sanace staré ekologické zátěže, základová deska a pilotovací hlavy. (demolice, odtěžení zemin, stavební práce, sanační čerpání, monitoring)
Investor: VCES a.s. (kontaktní osoba – Ing. Arnošt Mansfeld)
2006 (J. Kořistka, EnviCon G, s.r.o.): VVP Hradiště Dlouhá – Hydrogeologický průzkum, Závěrečná zpráva. (zajištění zdroje pitné vody)
Investor: Ministerstvo obrany ČR
2007 (J. Kořistka, K2H s.r.o.): Praha 7 – Holešovice, Výsledky průzkumu rozsahu kontaminace zemin, podzemní vody a stavebních objektů nádraží Bubny, Zpráva. (znečištění C10-C40, BTEX, ClU, PCB, PAU a těžkých kovů)
Investor: ORCO PROPERTY MANAGEMENT, a.s.
2008 (J. Kořistka): Mníšek pod Brdy, Hydrogeologický posudek zpracovaný pro účely zasakování dešťových vod v areálu společnosti NIKOM, a.s.
Investor: NIKOM, a.s. Mníšek pod Brdy
2009 (J. Kořistka, K2H s.r.o.): Praha 10 – Vršovice, Eliminace staré ekologické zátěže v bývalém areálu společnosti TESLA Vršovice s.r.o., Prováděcí dokumentace. (znečištění C10-C40, BTEX, ClU a těžkých kovů)
Investor: CRESTYL real estate, s.r.o.
2010 (J. Kořistka): Praha – Radotín, Výsledky ověřovacího průzkumu výskytu staré ekologické zátěže v místě velkokapacitních ocelových nádrží společnosti BRUDRA s.r.o., Závěrečná zpráva. . (znečištění C10-C40, BTEX, ClU, PCB, PAU a těžkých kovů)
Investor: Magistrát hl. města Prahy - OMI (kontaktní osoba – Ing. Jana Hubálovská)
2010 (J. Kořistka): Praha – Radotín, Vliv staré ekologické zátěže v místě velkokapacitních ocelových nádrží společnosti BRUDRA s.r.o. na okolní životní prostředí, Analýza rizik. . (znečištění C10-C40, BTEX, ClU, PCB, PAU a těžkých kovů)
Investor: Magistrát hl. města Prahy - OMI (kontaktní osoba – Ing. Jana Hubálovská)
2011 (J. Kořistka, K2H s. r.o.): Praha 9 – Hloubětín – Výsledky přípravných zemních prací a ekologického dozoru v rámci přípravy stavební jámy – Kejřův park, Závěrečná zpráva. (znečištění C10-C40, BTEX)
Investor: Hloubětínský park s.r.o.
2011 (J. Kořistka): Letiště Praha – Ruzyně JIH – Provedení tří hydrogeologických vrtů v rámci akce č. 22532., Závěrečná zpráva. (doplnění monitorovacího systému kvality podzemních vod letiště Praha – Ruzyně)
Investor: Letiště Praha, a.s. (kontaktní osoba – RNDr. Zbyněk Kvičínský)
2012 (J. Kořistka, NISAINVEST spol. s r.o.): Liberec, Sanace staré ekologické zátěže - skládka Zlaté návrší, Závěrečná zpráva. (monitorovací systém kvality podzemních vod skládky a redukce množství průsakových vod – znečištění C10-C40, BTEX, ClU a těžkých kovů)
Investor: Statutární město Liberec (kontaktní osoba – Ing. Monika Šilarová)
2013 (J. Kořistka, K2H s.r.o.): Žleby, Vliv staré ekologické zátěže horninového prostředí v areálu bývalého závodu Transpa s.p. (nyní SKD TRADE, a.s.) na okolní životní prostředí, Analýza rizik. (znečištění ClU)
Investor: SKD TRADE, a.s. (kontaktní osoba – Ing. Doležal)
2013 (J. Kořistka, .A.S.A. spol. s r.o.): Vliv staré ekologické zátěže horninového prostředí v areálu Elektrárny Mělník u obce Horní Počáply na okolní životní prostředí, Analýza rizik. (znečištění C10-C40 a ClU)
Investor: ČEZ, a.s. (kontaktní osoba – Ing. Jan Demjanovič)
2013 (J. Kořistka, K2H s. r.o.): Kněževes u Prahy, Hodnocení rizik z hlediska podzemních a povrchových vod v případě havárie v prostoru Centrálního skladu LPH letiště, Aktualizace. (znečištění C10-C40, BTEX)
Investor: Český Aeroholding, a.s. (kontaktní osoba – Ing. Dana Patrná)
2014 (J. Kořistka): Základní zpráva dle Vyhlášky č. 288/2013 Sb. zpracovaná pro Elektrárnu Tisová, odkaliště a úložiště Silvestr. (znečištění C10-C40, BTEX, ClU a těžkých kovů)
Investor: ČEZ, a.s. (kontaktní osoba – Ing. Jan Demjanovič)
2014 (J. Kořistka): Základní zpráva dle Vyhlášky č. 288/2013 Sb. zpracovaná pro Elektrárnu Mělník a odkaliště Panský les. (znečištění C10-C40, BTEX, ClU a těžkých kovů)
Investor: ČEZ, a.s. (kontaktní osoba – Ing. Jan Demjanovič)
2014 (J. Kořistka, K2H s.r.o.): Praha 1- Staré Město - Posouzení rizikovosti koncentrací rtuti zjištěných ve stavebních konstrukcích objektu, v zemině a v ovzduší - Návrh sanačních limitů, Závěrečná zpráva. (znečištění Hg)
Investor: Dvůr Josefov s.r.o.
2014 (J. Kořistka, K2H s.r.o.): Praha 4 – Michle, Výskyt ekologických zátěží v areálu „Michelských pekáren“, Závěrečná zpráva
Investor: SKANSKA
2014

(J. Kořistka, EHSC, spol. s r.o.): Základní zpráva dle Vyhlášky č. 288/2013 Sb. zpracovaná pro podnik Glazura s.r.o. Roudnice nad Labem.

Investor: Glazura s.r.o.

2014

(J. Kořistka, SaNo CB s.r.o.): Základní zpráva v rozsahu Vyhlášky č. 288/2013 Sb. Zpracovaná pro provozovnu Studená Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s..

Investor: Krahulík – masozávod Krahulčí, a.s.

2014

(J. Kořistka): Základní zpráva v rozsahu Vyhlášky č. 288/2013 Sb. Zpracovaná pro společnost VUAB Pharma, a.s. Roztoky

Investor: VUAB Pharma, a.s.

2015

(J. Kořistka, SaNo CB s.r.o.): Vyškov, “Retail u Kauflandu – Vyškov“, Vliv staré ekologické zátěže (SEZ) v místě bývalého úložiště LTO bývalého cukrovaru na životní prostředí, Analýza rizik - Závěrečná zpráva. 

Investor: InterCora, spol. s r.o.

2015

(J. Kořistka): Králův Dvůr - Záhořany, Hydrogeologický průzkum – domovní vrtaná studna na pozemku parc. č. 203/2 k. ú. Zahořany u Berouna, Projekt pro stavební řízení a Hydrogeologický posudek. 

Investor: Margareta Šrámková

2015

(J. Kořistka, .A.S.A. spol. s r.o.): Postřelmov, Vliv staré ekologické zátěže (SEZ) na životní prostředí v areálu Slovácké strojírny, a.s. – SUB závod 07 MEP Postřelmov, Analýza rizik – Závěrečná zpráva. 

Investor: Slovácké strojírny, a.s

2015

(J. Kořistka, SaNo CB s.r.o.): Velká Hleďsebe - Bývalý areál KOVO, Vliv zbytkového znečištění horninového prostředí v areálu bývalého KOVO na životní prostředí po ukončení sanačního zásahu, Aktualizace analýzy rizik – Závěrečná zpráva. 

Investor: Velká Hleďsebe

2015

(J. Kořistka, ENVI-TRADE s.r.o.): Základní zpráva dle Vyhlášky č. 288/2013 Sb. zpracovaná pro SUB, a.s. - závod 07 MEP Postřelmov.  

Investor: Slovácké strojírny, a.s.

2015

(J. Kořistka, SaNo CB s.r.o.): Základní zpráva dle Vyhlášky č. 288/2013 Sb. zpracovaná pro společnost MADETA, a.s. - závod Planá nad Lužnicí.  

Investor: MADETA, a.s.

2015

(J. Kořistka, CETUS PLUS, a.s.): Praha 8 – Karlínské náměstí, Revitalizace Karlínského náměstí v Praze 8 – odběr vzorků a vyhodnocení laboratorních prací – Ekologický dozor, Závěrečná zpráva.

Investor: MČ Praha 8

2015

(J. Kořistka, SaNo CB s.r.o.): Základní zpráva dle Vyhlášky č. 288/2013 Sb. zpracovaná pro závod „Slévárna šedé a tvárné litiny“ Kovosvit MAS, a.s., Sezimovo Ústí.  

Investor: Kovosvit MAS, a.s.

2015

(J. Kořistka): Mníšek pod Brdy - Odkaliště ÚVR, Vliv zbytkového znečištění horninového prostředí v místě bývalého odkaliště ÚVR na životní prostředí po ukončení sanačního zásahu, Aktualizace analýzy rizik – Závěrečná zpráva.

Investor: Envigeo s.r.o.

2015

(J. Kořistka, SaNo CB s.r.o.): Základní zpráva dle Vyhlášky č. 288/2013 Sb. zpracovaná pro zařízení „Středisko likvidace odpadů Fedrpuš“ Jindřichův Hradec společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Investor: AVE CZ

2015

(J. Kořistka): „Sanační práce - odkaliště ÚVR Mníšek pod Brdy“, Technický dozor investora - Průběh a výsledky sanačních prací, Závěrečná zpráva.

Investor: Envigeo s.r.o.

2016

(J. Kořistka, SaNo CB s.r.o.): Ševětín, Vliv zbytkového znečištění horninového prostředí v areálu Švamberk na životní prostředí po ukončení sanačního zásahu, Analýza rizik - Závěrečná zpráva..

Investor: Cariddi s.r.o.

 
2016

(J. Kořistka, K2H s.r.o.): Straškov - Dobývací prostor (DP) č. 7/103, Vliv těžby písku pod úrovní hladiny podzemní vody kvartérního kolektoru na blízké okolí, Hydrogeologický posudek.

Investor: České štěrkopísky spol. s r.o.

2016

(J. Kořistka, SaNo CB s.r.o.): Základní zpráva dle Vyhlášky č. 288/2013 Sb. zpracovaná pro zařízení „Porodna prasnic a odchovna selat Velešín" společnosti AGROPIG CZ s.r.o.

Investor: AGROPIG CZ s.r.o.

2016

(J. Kořistka, K2H s.r.o.): Praha 10 Malešice, Vliv staré ekologické zátěže (SEZ) v horninovém prostředí na pozemku p.č. 723/16 v k.ú. Malešice [732451] na okolní životní prostředí a zdraví obyvatel, Analýza rizik - Závěrečná zpráva,

Investor: Skanska Reality, a.s.

2016

(J. Kořistka): Tuchoměřice, Likvidace monitorovacích vrtů PJ 58/1 a PJ 5/2 tamponáží, Zpráva

Investor: Letiště Praha, a.s.

2016

(J. Kořistka, K2H s.r.o.): Hydrogeologický posudek, DP Želeč - ložisko štěrkopísků Velká Černoc..

Investor: České štěrkopísky spol. s r.o.

2016

(J. Kořistka): Praha 9 Prosek - garáže Billa, Hydrogeologický průzkum - vsakovací zkoušky, Závěrečná zpráva.

Investor: MČ Praha 9