Pro domácnosti

Hydrogeologie

Projektování a realizace hydrogeologických průzkumů za účelem:

  • zajištění vodního zdroje (vrtaná studna) včetně návrhu ochranného pásma vodního zdroje a zpracování podkladů pro vydání stavebního povolení pro vrtanou studnu,
  • vyhodnocení hydrogeologických poměrů na pozemku za účelem vydání stavebního povolení pro výstavbu RD
  • pro zřízení DČOV
  • pro likvidaci srážkových vod (vsakovací zkoušky)