Hydrogeologie, sanační geologie

 

Kořistka Jaroslav, Mgr.

 

Vzdělání: vysokoškolské – Univerzita Karlova (1986 – 1991)
postgraduální studium – EIPOS – Auditor pro životní prostředí (1996)
kurs – přírodní atenuace organických polutantů pořádaný ČAH (2000)
školení interních auditorů systému řízení jakosti – CERT Kladno (2000)
odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii – MŽP ČR (č. 1567/2002)
certifikace - Manažer vzorkování podzemních vod – CSQ-CERT (č. 00009/14)

Členství v odborných sdruženích: člen České asociace hydrogeologů (ČAH)

Zaměstnání:
1992 - 1993 Aquatest – SG, a.s. Praha
1993 - 2005 Ochrana podzemních vod, s.r.o. Praha, hydrogeochemik – vedoucí projektu, funkce při zpracování     analýzy rizika - řešitel
2006 - 2010 EnviCon G s.r.o., geolog – odpovědný řešitel
2010 OSVČ – geologické práce v oblasti sanační geologie a hydrogeologie

Odborné zkušenosti:
spoluautor nové technologie vymývání ropných kontaminantů z horninového prostředí pomocí ekologicky nezávadného detergentu metodou „in situ“, na kterou byla Úřadem průmyslového vlastnictví ČR dne 30. 9. 1997 vydána patentová listina (č. 282404)
v letech 1992 – 2016 jsem se podílel na více než 220 zakázkách týkajících se řešení problematiky starých ekologických zátěží a hydrogeologických průzkumů zaměřených na ochranu kvality podzemních vod a zajištění nových zdrojů pitné (užitkové) vody. Nejvýznamnější zakázky, na kterých jsem se podílel jako vedoucí projektu, nebo odpovědný řešitel jsou uvedeny v referencích.